Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

Profesyonel Site & Apartman Yöneticiliği Eğitimi

Profesyonel Site & Apartman Yöneticiliği Eğitimi Kursu Hakkında

Profesyonel Site& Apartman Yöneticiliği Eğitimi Kursu Hakkında

Profesyonel Site& Apartman Yöneticiliği Eğitimi

İçel Profesyonel Site & Apartman Yöneticiliği Firmamız Onaylı Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu Hakkında

Bu program, apartman, site ve toplu konutlardaki mevcut gelişmeler ve sektör ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış olup, programı tamamlayanların apartman ve site yöneticisi olarak çalışabilmeleri mümkün olmaktadır.

Site ve Apartman Yöneticiliği Kursumuzun Amacı

 • Temel hukuk kavramlarını anlama ve yerinde kullanmaları
 • Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takip etmeleri,
 • Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etmeleri,
 • Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,
 • Kendini doğru ifade etmeleri,
 • Etkin dinleyici olmaları
 • İkna edici iletişim kurmaları hedeflenmektedir.
 • SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU BİLGİLERİ

  Dersler işlenirken, gerektiğinde apartman, site ve toplu konut yönetici ve denetçilerinin yanı sıra uzman akademisyenlerle ve bu alanda çalışmış ya da halen çalışmakta olan tecrübeli yöneticiler, bilgileriyle birlikte deneyimlerini sınıf ortamında de kursiyerlere aktaracaklardır.

  Konularla ilgili örnek olaylar sınıfta tartışılarak kursiyerlerin edindikleri bilgileri kullanma ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecektir.

  Konular, kursiyerlere öğreticiler tarafından sınıfta bilgisayar ortamında görsel sunumları ile birlikte tartışma, soru ve cevap, beyin fırtınası, gibi öğrenci katılımını esas alan, interaktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak aktarılacaktır.

  Kurs sonunda kursa yeterli katılımı sağlayan ve sınavda başarılı olan kursiyerlerimize SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI verilmektedir.

  SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU KONU BAŞLIKLARI

  • Gayrimenkul, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği
  • Gayrimenkul Yönetimi Ve Yönetici Kavramları
  • Apartman, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği
  • Ana gayrimenkulün Kat İrtifakının Yönetimi Ve Yönetimin İşlevleri
  • Kat Mülkiyeti Yönetimi
  • Ana Gayrimenkulün Yönetimi
  • Yönetim Planı
  • İşletme Projesi
  • Ortak Yerler
  • Kat Maliklerinin Borçları Ve Ana gayrimenkulün Bakımı, Korunması Ve Zarardan Sorumluluk
  • Komşu Hakları
  • Komşuların Uyması Gereken Konular
  • Kapıcılık (Apartman Ve Site Görevlisi) Hizmetleri
  • Hukuksal Gereklilikler ve Mevzuat Hakkında Bilgiler
  • İletişim Becerileri

  SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU SÜRESİ

  Kurs programımız 24 ders saati olup hafta içi ve hafta sonu gruplarımız bulunmaktadır.

  Hafta içi kurslarımız haftada 2 gün ve 4 hafta sürmektedir. Hafta sonu kurslarımız ise, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 hafta sonu devam etmektedir.

  Rakamlarla Firmamız

  0 +
  İşlem Sayısı
  0 +
  Mutlu Daire Sahibi
  0 +
  Site ve Apartman
  3
  Şikayet

  Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.