Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

Kat Mülkiyeti Hukuku Bilirkişiliği

Kat Mülkiyeti Hukuku Bilirkişiliği

Kat Mülkiyeti Hukuku Bilirkişiliği
Kat Mülkiyeti Hukuku Bilirkişiliği

PROFESYONEL YÖNETİCİ & DANIŞMAN & EHLİ VUKUF AHMET ERGİN 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ HUKUKU Mevzuatından kaynaklı davalarda Mahkemeler, Savcılıklar ve Kolluk Birimlerince ihtiyaç duyulan hallerde ve talepler doğrultusunda KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAR BİLİRKİŞİLİĞİ HİZMETİ verilebilecek şekilde; Anayasamız, Kanunlar, Bilirkişilik Kanunu, bu konuda yayımlanmış genelgeler ve yönetmeliklerce belirlenmiş olan mesleki yeterliliğe, tecrübeye, bilgiye ayrıca KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAR BİLİRKİŞİLİĞİ başvurusunda, devamında ilgili ve yetkili makamlarca "BİLİRKİŞİLİK" talebi dahilinde bu mesleğin ifa edilmesinde yasal olarak bulunması gereken her türlü sertifika, belge, diploma, mesleki yeterlilik, 22 yıllık tecrübeyle ayrıca Uzmanlığa ve Profesyonelliğe sahiptir.

Rakamlarla Firmamız

0 +
İşlem Sayısı
0 +
Mutlu Daire Sahibi
0 +
Site ve Apartman
3
Şikayet

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.