Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

Kooperatifler Hukuku Bilirkişiliği

Kooperatifler Hukuku Bilirkişiliği

Kooperatifler Hukuku Bilirkişiliği
Ehlivukuf Kooperatifler Hukuku Bilirkişiliği

PROFESYONEL YÖNETİCİ & DANIŞMAN & EHLİ VUKUF AHMET ERGİN 1163 SAYILI KOOPERATİFLER HUKUKU Mevzuatından kaynaklı davalarda Mahkemeler, Savcılıklar ve Kolluk Birimlerince ihtiyaç duyulan hallerde ve talepler doğrultusunda KOOPERATİF HUKUKU VE KOOPERATİFÇİLİK UYGULAMALARI BİLİRKİŞİLİĞİ HİZMETİ verilebilecek şekilde; Anayasamız, Kanunlar, Bilirkişilik Kanunu, bu konuda yayımlanmış genelgeler ve yönetmeliklerce belirlenmiş olan mesleki yeterliliğe, tecrübeye, bilgiye ayrıca KOOPERATİF HUKUKU VE KOOPERATİFÇİLİK UYGULAMALARI BİLİRKİŞİLİĞİ başvurusunda, devamında ilgili ve yetkili makamlarca "BİLİRKİŞİLİK" talebi dahilinde bu mesleğin ifa edilmesinde yasal olarak bulunması gereken her türlü sertifika, belge, diploma, mesleki yeterlilik, 22 yıllık tecrübeyle ayrıca Uzmanlığa ve Profesyonelliğe sahiptir.

Rakamlarla Firmamız

0 +
İşlem Sayısı
0 +
Mutlu Daire Sahibi
0 +
Site ve Apartman
3
Şikayet

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.