Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

İcrai Tahsilat Takipleri Hizmeti

İcrai Tahsilat Takipleri Hizmeti

İcrai Tahsilat Takipleri Hizmetiİcrai Tahsilat Takipleri Hizmeti


Yaşam şartları ve talepler doğrultusunda hızlı bir yapılaşma sürecine giren, günümüz yaşam alanlarında müstakil evlerin ve iş yerlerinin yerini büyük çoğunluğu devasa yapılardan oluşan toplu konut,site, apartman ,rezidans, avm ,işhanı ,toplu yapılar ,Kooperatifler,Toki vb. gibi yapılarla müşterek yaşama geçiş mekanları sayısal olarak çok ileri derecelerde arttı. Bu sayısal artış, yeni yaşam alanlarında kozmopolit ve her kültürden insanları bir arada yaşamaya ve uyum sağlamaya zorladı.

Böylelikle bu ortak yaşam alanlarında ortak giderler ve bu giderlere katılma zorunluluğu neticesinde yasal düzenlemeler yapılarak konusuna göre mülkiyet sahibi olan, bu mülkiyette kiracı olan veya bu mülkiyette bulunarak buradaki hizmetlerden faydalanan herkese bu giderlere (kanunlarda öngörülen şekilde) arsa payı veya hissesi oranında katılma mecburiyeti getirilmiştir.

Mesleğinde zirve yapmış Avukat & Hukuki Danışmanlarımızdan aldığımız (hukuki görüş) bilgi ve tecrübelerle, konusunda uzman Avukatlarımızın bu toplu yaşam alanlarında ödeme yapmayan kat malikleri, kiracıları veya hizmetlerden faydalananlardan yada Kooperatif ortaklarından bina ile ilgili yasal olarak yapılmış her türlü mal ve hizmet alımından kaynaklı ödenmemiş gider avanslarının (aidat veya demirbaş) tahsilatı konusunda yasal süreçler takip edilerek, % 100 lük bir başarıyla borçlunun ödeme yapması sağlanmaktadır.

Kapı komşuluk ilişkisi olmadan,herkese eşit mesafede olan ve sadece işin gerektirdiği kanunları uygulayan firmamız binaların ,yönetimlerin , kat malikinin veya ortakların geçmiş yıllardan kalan ve çeşitli sebeplerle tahsil edilememiş (Kat Mülkiyeti Kanunu ve Kooperatifler Kanunu'n dan kaynaklı) alacaklarını yasal yollardan İcra Müdürlüğü ve mahkemeler vasıtasıyla, Avukatlarımız aracılığıyla tahsilatını sağlamaktadır.

Rakamlarla Firmamız

0 +
İşlem Sayısı
0 +
Mutlu Daire Sahibi
0 +
Site ve Apartman
3
Şikayet

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.