Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

Yöneticilik Hizmetleri

Profesyonel Yöneticilik Hizmetleri

Profesyonel Yöneticilik HizmetleriProfesyonel Yöneticilik Hizmetleri


Değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir. Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta ve birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.

İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise;, YÖNETİMİN PROFESYONELLEŞTİRİLMESİ dir.

Kurallarla zenginleştirilmiş profesyonel yaklaşımıyla sorunlarınızı üzerinizden alarak, komşuluk ilişkilerinizi iyileştirirken kişisel yaşam konforunuzu yükseltir. Profesyonel Bina, Apartman Yönetimi ve Site Yöneticiliği için bizimle irtibata geçiniz.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu doğrultusunda sitelerin, rezidansların, apartmanların, alışveriş merkezlerinin, iş merkezlerinin vb. yönetim hizmetlerinin profesyonel olarak yürütülmesi. Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik ve tüm işlemlerinin yaptırılması. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Kurul çalışmalarının organize edilmesi. Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması. Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının ihale yasası hükümleri doğrultusunda yapılması. Site adına banka hesabı açtırılması. Havale, EFT gibi tüm bankacılık hizmetlerinin bedelsiz yapılmasının sağlanması.

Detaylar:

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu yönetim planında belirlenen zamanlarda site/apartman yönetim kurulu/yönetici ve denetim kurulu/denetçi seçimini zorunlu kılmaktadır.

Mutat zamanlarda yapılan seçimlerle en az bir yıllık dönemi kapsayan süre için yöneticiler ve denetçiler seçilmektedir. Bu seçimlerin yapıldığı genel kurul toplantılarında hem geçmiş bir yıllık dönemin icraatları ve ibrası yapılırken hem de seçimlerden sonraki dönemin yöneticileri belirlenmektedir. Dolayısı ile yapılan bu genel kurul toplantılarının özellikle 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun özüne uygun olması gerekmektedir. İbra edilen belgeler ve harcamaların yanlış ve eksik düzenlenmesi birçok sıkıntılara sebep olmaktadır.

İÇEL PROFESYONEL YÖNETİM HİZMETLERİ olarak seçim organizasyonu konusunda aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

– Geçmiş yıllın gelir ve gider hesap cetvellerinin hazırlanması,

– Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının hazırlanması,

– Denetim Kurulu faaliyet raporlarının hazırlanması,

– Hazurun cetvelinin hazırlanması,

– Yeni dönem ihtiyaç olan tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması,

– Yeni dönem işletme bütçesinin hazırlanması,

– Seçimlerin yapılmasını müteakip toplantı tutanağının düzenlenmesi,

– Kararların düzenlenmesi vb. hizmetler.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 37. Maddesi uyarınca siteler ve apartmanlar için hazırlanması zorunlu olan işletme bütçesinin hazırlanması hizmetidir. Yasanın ilgili maddesine göre işletme bütçesinin kat malikleri kurulunca kabul edilmesi gerekir. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa yönetim kurulu/yönetici tarafından işletme projesi hazırlanması gerekir.

İÇEL PROFESYONEL YÖNETİM HİZMETLERİ olarak sitelerimiz ve apartmanlarımız bir zorunluluk olan bütçe sitelerimizin mevcut durumlarına göre uzman personelimiz tarafından hazırlanır. Bu bütçede sitenin/apartmanın bir yıllık faaliyet dönemindeki tahmini gelir ve gider tutarları gösterilir. Titiz bir çalışma ile denk bütçe hazırlanır. Hazırlanan bu bütçe ile site sakinlerimizin ödemesi gereken aidat, avans (demirbaş) ve yakıt bedelleri belirlenmiş olur. Bütçenin gerçekçi ve doğru olması yıl içinde yöneticilerimizi zor duruma sokmaz. Gerekli özen gösterilmeden hazırlanan bütçeler dönem içerisinde ek aidat toplamaları ve sıkıntılara sebep olur. İÇEL PROFESYONEL YÖNETİM HİZMETLERİ her türlü işletme bütçesi hazırlanması noktasında her zaman yöneticilerimizin yanında olmaya devam ediyor.

Rakamlarla Firmamız

0 +
İşlem Sayısı
0 +
Mutlu Daire Sahibi
0 +
Site ve Apartman
3
Şikayet

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.