Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite PolitikamızKALİTE POLİTİKAMIZ

Politika kelimesi eski Yunan kökenlidir. Kelime anlamı itibariyle, “bir işi gözetmek” demektir. Türkçe literatürde “siyaset” karşılığı olarak kullanılan politika, daha çok kamu yönetimi alanında yer almış ve “halka ait bir işi gözeterek, belirli yol ve usule göre yürütme” anlamında kullanılmıştır. Politika kavramı sözlükte “bugünkü ve gelecekteki kararlara yön verebilmek için birçok alternatif arasından seçilen belirli bir yol veya davranış tarzı” veya “genel amaçlar ve kabul edilebilir yöntemleri kapsayan uzun süreli genel bir plan” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bilgi çerçevesinde, Organizasyonumuz ile ilgili kurumsal kimliğimize paralel olarak; Firmamız, sayıları hızlı artan toplu konutlarda kurumsal kimliği ve kurumsal yönetimi ön plana çıkarmak için öncü firma rolü oynamaktadır.

Sürdürülebilir başarıyı elde etmek ve gelişimin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için insan kaynakları sisteminin ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve bu alandaki tüm gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. İşletme yönetimi alanında politika, “yöneticilere karar vermelerinde rehberlik eden bir ilke veya ilkeler dizisi” anlamına gelir. Bu ilkeler, yöneticilere alacakları kararlarda ve yapacakları faaliyetlerde yol gösterir, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için genel bir plan oluşturur. Bu kapsamda; sistematiğimizin tamamlayıcı öğesi olan politikalarımız aşağıdaki şekildedir;

Rakamlarla Firmamız

0 +
İşlem Sayısı
0 +
Mutlu Daire Sahibi
0 +
Site ve Apartman
3
Şikayet

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.