Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

Neden İçel Profesyonel ?

İçel Profesyonel Yöneticilik Neden Tercih Edilmeli?

Neden İçel Profesyonel Yöneticilik Firması?

İçel Profesyonel Yöneticilik şirketinin yöneteceği tesislerle ilgili 3 ana önemli başlığı vardır.

1. Apartman/Sitenin legal hale getirilmesi

Her apartman ve site potansiyel birer vergi mükellefidir dolayısıyla tesisler yasalar çerçevesinde tüzel kişilik statüsüne getirilir

2. Apartmanın/Site yönetim ve denetim kurulunun legal hale getirilmesi

Tüzel kişilik haline getirilen tesislerde, bu tesisleri yönetmeye aday yöneticilerin resmi bir genel kurul ile karar almaya ve imza atmaya yetkili hale getirilmesi

3. Apartmanlar/Siteler için mali ve finansal fizibilite çalışması gerçekleştirip, öngörülen program dahilinde finansal sürekliliğin ve mali disiplinin sağlanması

Tesislere ait maliklerce beyan edilmiş ve/veya tarafımızca tespit edilen gelir ve gider kalemlerine istinaden yıllık işletme projesinin/tahmini bütçenin hazırlanması ve yönetim planına uygun bir şekilde maliklere/sakinlere yasal oranlarda paylandırılarak son ödeme tarihi ile aidat takibi, tahsilatı ve hatırlatmalara/ihtarlara rağmen ödeme yapmayan maliklerin yasal takibe alınmasını kapsar.

Genel Olarak; Her apartman ve site birer potansiyel vergi mükellefidir (Vergi dairesi, vergi numarası, kaşe, karar ve işletme defteri vb). Dolayısıyla ilk önceliğimiz apartmanınızı ve sitenizi potansiyel vergi mükellefi haline getirip yasalara uygun bir genel kurul ile yönetim ve denetim kurulu kurmakla başlar. Akabinde en önemli diğer husus mali disiplinin sağlanmasıdır. Mali disiplinden anladığımız ise; yıllık döneme ait doğru yapılandırılmış bir işletme projesi sonrası aidatların yönetim planı ve KMK çerçevesinde paylandırmasını sağlayarak tahsilatın düzenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve son ödeme tarihi belirlenmiş aidat (avans) ödemelerini yapmayan kat sakinlerini tebliğ edilmiş süreler sonrasında yasal takibe almaktır.

Legal zemin üzerine kurulmuş bir yönetim şekli ve finansal akışın mali disiplinle sağlandığı bir apartman veya sitede tüm süreçler doğal bir akışla işler ve herkesin (sakinler, görevliler, tedarikçiler) mutluluğu sağlanır.

Şirketimiz kurumsal ve vizyoner yapısı, departmanlara bölünmüş profesyonel personel kadrosuyla tüm yönetsel ve operasyonel süreçlerinizi sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetir.

0 324 515 50 80 nolu müşteri hizmetleri numaramız ile tüm dilek, istek ve şikayetleriniz ses kaydınızla birlikte otomasyon sistemimiz üzerinde kayıt altına alınır ve her bir çağrı için servis numarası tahsis edilerek çözümlenmek üzere ilgili birimlere iletilir. Birimler ise gelen çağrıları öncelik sırasına göre değerlendirerek gelen çağrıların belirlenen süre içerisinde kapatılmasını sağlar. Büyük şehirlerdeki site ve toplu konutlarda yaygın şekilde kullanılan web tabanlı tesis yönetim otomasyonu Apsiyon programı vasıtasıyla; aidat işlemleri, nakit kasa, banka, pos, sanal pos, gelir, gider, işletme defteri, resmi muhasebe, borç, alacak, cari işlemler vb. tüm finansal işlemlere (kat sakinlerine özel tanımlanmış kullanıcı adı ve şifre ile) online ulaşma imkânı sunar. Mevcut otomasyon sistemine bilgisayar ve tüm akıllı mobil cihazlar (telefon, tablet-ios-android) üzerinden erişebilirsiniz. Dolayısıyla; tüm finansal işlemlerinizi şeffaf ve hesap verilebilir şekilde tüm kat sakinlerinin bilgilerine açabilir, yönetim ve denetim kurulu olarak ve güncel takip sağlayabilirsiniz.

En yakın zamanda görüşmek ve hizmetlerimizi sizinle tanıştırabilmek dileklerimizle.

Rakamlarla Firmamız

0 +
İşlem Sayısı
0 +
Mutlu Daire Sahibi
0 +
Site ve Apartman
3
Şikayet

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.