Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

Neden Profesyonel Yönetim?

Profesyonel Yönetim Firmaları Neden Tercih Edilmeli?

Neden Profesyonel Yönetim ?

NEDEN PROFESYONEL YÖNETİM?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentleşme ve modern yaşamın etkisiyle, artan nüfusa ve günümüz ekonomik şartlarına bağlı olarak tek katlı konutların yerlerini apartmanlar, siteler ve toplu konutlar yani profesyonel anlamda tesisler almıştır.

Bu süreç, apartman ve sitelerin idari, mali, teknik, operasyonel ve hukuki devamlılığını sağlamak adına önemli profesyonel disipliplerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Tüm bu tesislerin standart bir kalitede daha yaşanılabilir hale gelebilmesi, ortak alanların kullanım kurallarının belirlenmesi ve kat maliklerinin/sakinlerinin huzurunun nitelikli bir şekilde sağlanabilmesi gerekliliği profesyonel yönetim hizmetlerini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya koymuştur.

Peki kısaca neden profesyonel yönetim?

Aşağıda okuyacağınız ilerleyen paragraflarda birçok sebep sunacağız ancak İçel Profesyonel Yönetim Şirketi olarak konuyu tek bir paragraf ile örneklemek ve özetlemek istedik:

Evet, biz diyoruz ki her apartman özellikle siteler ve toplu konutlar günümüz şartlarında birer TESİS haline gelmiştir. Tesis bünyesinde yapılan aidat tahsilatı, muhasebe, icra takibi ve diğer yasal işlemler, teknik operasyonlar, çalıştırılan personellerin sevk/idare ve yasal işleri, sakinlerin ihtiyaçları, temizlik, sosyal tesisler, güvenlik hizmetleri vb. her şey günlük takip edilmesi gereken ve hassasiyet arz eden konulardır.

Dolayısıyla sizler; bir işveren veya bir çalışan olarak haftanın 6-7 günü ve de günde 8-10 saat çalışarak bir iş yeri, bir işletme, bir fabrika yani geniş bir perspektifte aslında bir tesis üzerinde mesai harcıyorsunuz ve işinizi yönetmeye çalışıyorsunuz. İşte tam da bu noktada akşam mesai sonrası evinize geldiğinizde ya da hafta sonu dinlenmek ve tatil yapmak için plan yaptığınızda üstlenmiş olduğunuz bina yöneticiliği sebebiyle başka bir tesisin mesaisini yapmak zorunda kalıyorsunuz! Mesai sonrası ya da hafta sonu yemek yemek, dinlenmek, aileye veya arkadaşlara zaman ayırmak, sosyalleşmek yerine ekstra bina mesaisi yapmak mı yoksa sizin adınıza her işi planlayan, uygulayan, yasalara uygun bir zeminde yönetim hizmeti veren ve yaptığı her işi size raporlayan profesyonel bir yönetim şirketinden destek alıp işleri konunun uzmanına bırakmak mı?

Sanırız seçenekler çok net... dolayısıyla sloganımız çok net: “hayatı kaçırma; sadece ara!”

Gelelim diğer önemli başka bir hususa...

Apartman ve site yönetimlerinde en büyük problem konu hakkında bilgi sahibi olmayan ancak bu görevi isteyerek ya da zorunluluktan dolayı üstlenen yöneticilerin zamansızlığı veya bilgi eksikliğidir.

Genelde bilgi sahibi olan yöneticilerin normal işleri dolayısıyla yönetim hizmetine zaman ayırması zor bir süreçtir. Zamanı olsa dahi kendi de bir kat sakini olduğu için olumsuz durumlarla karsılaşması komşuluk ilişkilerini zedeler. Diğer yanda ise zamanı olsa da olmasa da artık her biri birer tesis ve ayrı bir profesyonel bir iş kolu haline bina yönetim hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmayan yöneticilerdir. Bu yöneticiler ise her ne kadar iyi niyetli olsalar da sektörel tecrübeye ve yasal mevzuatlara hakim olmadıkları için yöneticilik yaptıkları apartmanlara ve sitelere farkında olmadan zarar verirler.

Uygulamada, her sene yeni bir yönetim kurulunun yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetim kurulu görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta ve birikim, deneyim ve öngörülerini yeni yönetimlere aktaramamaktadır. Amatör yönetim kurulları ise ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.

Ancak son derece iyi niyetle işbaşı yapan bu yönetim kurulları, tüm bu yönetsel aksaklıklar vesilesiyle bina bütçelerinde büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Hatta çoğu zaman farklı sebepler dolayısıyla yasal problemler ve para cezaları ile karşılaşmaktadırlar.

Günümüzde hemen her apartmanda ve sitede yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise yönetimlerin profesyonel destek almalarından geçer.

Kısa Kısa Maddeler Halinde Neden Profesyonel Yönetim Şirketi?

 • Komşunuz değildir; saygı ve nezaket dâhilinde sakinlerle duygusal bağ kurmaz. Yasal yönetim kurulu kararları ve kanunlar çerçevesinde iş yapar
 • Apartman ve site içi otorite ve düzeni yasaları gözeterek sağlar.
 • Yönetim hizmetlerine dair tüm yasal bilgi ve tecrübeye sahiptir. Kanunlarla konuşur ve cevap verir. ( 634 sayılı kat mülkiyeti, kanunu, tebligat kanunu, iş kanunu, borçlar kanunu, icra işlemleri, imar iskan kanunları, yönetmelikler, kararnameler, yargıtay içtihatları vb.)
 • Yönetim hizmetleri konusunda yasal bilgi ve tecrübeye sahip kadrolara sahiptir.
 • Apartman ve site için yapılacak işlerin önceliğini belirler, planlar, uygular.
 • Bir yıllık işletme projenizi yapar ve aidat dağılımlarını doğru hesaplar.
 • Zamanında ve sürdürülebilir tahsilat yapar.
 • Ödenmeyen alacaklar için yasalara uygun takip yapar.
 • Çalışma kanunları ve insan kaynakları hususunda profesyoneldir. Tesislerde çalıştırılan tüm personellerin sevk/idaresini yapar, yasal süreçlerini gerçekleştirir.
 • Uzman bir muhasebe ve mali müşavir kadrosu vardır. Tüm gelir ve gider hesapları kayıt altına alınır, resmileştirilir, raporlanır.
 • Çok fazla yaşanmış örneklemeye ve tecrübeye sahiptir dolayısıyla tesislerde olabilecekleri gerçekleşmeden öngörebilir.
 • İnşaat sektörüne hakimdir. Tesislerin yapısal problemlerini bilir.
 • Tesislerin tüm fiziki ve teknik alt yapı bilgisine sahiptir.
 • Tecrübeye sahip Uzman tedarikçi zincirine sahiptir. Tesislerde bulunan her tip makine parkuru için işin uzmanı tedarikçilerle çözüm ortaklı yapar. Bu durum -size- zamandan ve bütçeden tasarruf etmenizi sağlar.
 • Otomasyon alt yapısı kullanır hata yapma şansı yoktur.
 • Yönetim hizmetlerine dair her tip teçhizata sahiptir.
 • Apartman ve site yönetiminde ortak yaşam kurallarını yönetim kurulu kararları ve kanunlar çerçevesinde uygular.
 • Tüm sakinler, talep ve sorunlarını kayıt altına alan ve her zaman ulaşabilecekleri resmi bir tüzel kişilik ile muhatap olur.
 • Zaman ve maliyet avantajı sağlar.
 • Binalara değer katar.

Rakamlarla Firmamız

0 +
İşlem Sayısı
0 +
Mutlu Daire Sahibi
0 +
Site ve Apartman
3
Şikayet

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.